Psalms Electrified

A super-sharp mirror, showing unexpected details. Miraculous, how these ancient words can be spot on. Psalm texts are for everyone, especially for those who find themselves in difficult moments. Een haarscherpe spiegel, die me onvermoede details laat zien, mooi en lelijk. Wonderlijk, hoe oude woorden zo precies kunnen raken. Psalmteksten zijn voor iedereen, juist ook voor wie in een verdrukte situatie zit. 

I, Wiek, found my way into these words by making music out of them. As a listener told me: “New music, brings something very old, coming from a great distance, to a place very near us, right here, right now.” Ik kon het pas helemáál voelen door zelf mee te doen. Met mijn gitaar op schoot. Nieuwe muziek haalt iets van heel ver weg, heel dichtbij.

Stuk van de blauwe gitaar van Wiek Hijmans

Psalms Electrified

 Welcome to Welkom bij Psalms Electrified! 

Psalms Electrified is a large work of art. In 2018 & 2019 I wrote a guitar solo composition with all hundred fifty texts (poems/prayers) from the Book of Psalms. Psalms are part of the Hebrew Bible, read and sung on a daily basis in thousands of monestaries, read in both the Jewish and Christian communities around the world. Also, they are the inspiration for countless works of art. (King-) David, who is said to have written many of the psalms, was a harp player, strings are mentioned very often in the texts. So, why not using this contemporary plucked string instrument to make these amazing words audible in a wordless manner? Contact me for scores, both standard and TAB notation are available. The tab ‘English Translation’ refers to the book and CD with twelve Psalms Electrified, specially mixed and mastered and featuring several guest musicians. Contact me for this too. Looking forward to hearing from you, also just to talk about the Psalms Electrified project.

Thanks for a small donation to keep this work of art available for future listeners.

Wiek Hijmans schreef 150 composities voor gitaar solo, één bij iedere psalm. Toepasselijk: Koning David (je weet wel, die van Goliath) schreef er naar verluid een heleboel. David speelde zelf ook op een soort gitaar, de schootharp… Je vindt hier ook nieuwe psalmvertalingen van Sytze de Vries, die hij samen met de muziek van Hijmans voorleest. Neil Wallace leest een prachtige King James vertaling (1625) met de Guitar Psalms.  VPRO’s Aad van Nieuwkerk maakt met Hijmans een podcast met interessante gasten en medewerkenden zoals schrijfster Jannah Loontjens en sopraan Claron McFadden.

Wat betekenen die door vele miljoenen mensen gelezen psalmen nu voor ons? Zijn het dagdromen? Gebeden? Aanklachten, bloedige geschiedenissen en gejuich? Wijsheidslessen? Of kun je er beter over musiceren dan praten?