PSALM 12

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 12, studio versie

Video: Guitar Psalm 12, live versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider.                                     Op de achtste wijze.                                    Een psalm van David.

2 Red ons, Heer: de vromen verdwijnen, trouw wordt schaars bij het mensengeslacht;

3 onoprecht spreekt de mens tot zijn naaste, sluw van lippen, dubbel van hart.

4 Maar de Heer slaat die listige lippen, slaat de taal der aanmatiging stom,

5 als het heet: ‘onze tong is ons wapen; “mond met ons!” ‘Wie stelt ons de wet?’

6 ‘Om geweld aan de nederigen is het,      het is om het klagen der armen
dat Ik thans Mij verhef spreekt de Heer, ‘wie bedreigd wordt stel Ik in het heil.’

7 Taal des Heren, stralende taal, als zilver, puur uit de smeltkroes,
gezuiverd tot zevenmaal toe.

8 En Gij handelt, Heer, naar uw woord; tegen dit verworden geslacht
blijft eeuwig Gij onze beschermer:

9 al gaan alom de bozen hun wegen, al neemt bij de kinderen van Adam de laagheid de ereplaats in.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.