PSALM 16

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 16, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Een lied van bewaring.
Van David.
Hoed mij, God, bij U zoek ik toevlucht;

2 de Heer spreek ik: ‘Gij zijt mijn Heer, mijn geluk. Boven U is er geen.’

3 Wat als goddelijk geldt in dit land, deze machten, ik kan daarin mijn vreugde niet vinden.

4 Hun afgoden zijn zonder tal,
en ieder haast zich tot hun dienst;
ik pleng hun geen offers van bloed, neem hun namen niet op mijn lippen.

5 O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij.

6 De meetsnoeren zijn mij gevallen in oorden van lieflijkheid: hoe bekoort mij mijn erfdeel!

7 Ik zegen de Heer om zijn leiding:
zelf des nachts vermaant Hij mijn geweten.

8 Ik blijf op de Heer zien, bestendig; staat Hij naast mij, ik kom niet ten val.

9 Wel mag mijn hart zich verheugen, wel mag mijn geest zich verblijden: mij komt het niet te na – ik ben veilig.

10 Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood, geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen;

11 Gij leert mij wat de weg is ten leven, de volheid der vreugde waar Gij zijt: heerlijkheid, in uw schutse, voor immer.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.