PSALM 17

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 17, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Een gebed van David.
Hoor, o Heer, naar wat staat in de waarheid, luister Gij naar mijn bittere klacht;
wees ontvankelijk voor mijn gebed:
het komt van een mond zonder leugen;

2 laat van U mijn beoordeling uitgaan, uw oog ziet wat onkreukbaarheid is.

3 Die mijn hart toetst, het peilt in de nacht, mij hebt uitgezuiverd met vuur
– bij mij vindt Ge geen sluwe bedenksels. En mijn mond bezondigt zich niet.

4 Tegenover het handelen der mensen, hun wegen van willekeur,
was ik trouw aan het woord dat van U komt:

5 mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.

6 Ik roep U: Gij, God, weet het antwoord; luister naar mij, verhoor wat ik vraag:

7 toon de wonderen van uw genade; Gij redt immers wie tot U vluchten, van hun aanvallers vrij door uw hand!

8 Bewaar als uw oogappel mij, verberg mij, door uw vleugelen beschaduwd,

9 voor mijn haters die mij overweldigen, mijn doodsvijanden die mij omsingelen.

10 Hun hart is verhard, zonder toegang, en hun hoogmoed spreekt uit elk woord;

11 waar ik ga – zie! zij zijn om mij heen; mij neer te slaan – dat is hun oogmerk.

12 Zo belust als de leeuw op zijn prooi, een leeuw die loert in het verborgen.

13 Heer, verrijs! Sla hen af, maak hen machteloos bevrijd mij van hun kwaad door uw zwaard;

14 door uw hand, o Heer, van de mensen wier deel overdaad is op aarde:
laat hen stijf staan van wat Gij hun toedeelt, zelfs hun zonen zijn er nog zat van.
En er blijft voor hun kinderen nog over!

15 Doch laat mij, zo ik leef naar uw wil,    uw aanschijn mogen aanschouwen,
aan uw beeltenis mij mogen laven wanneer ik ontwaak.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.