PSALM 19

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 19, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

2 De hemel verkondigt de majesteit Gods, het zwerk meldt het werk zijner handen.

3 De dag heft zijn roep tot de dag, de nacht aan de nacht zegt de mare.

4 Geen spreken verluidt er, geen woorden, geen taal voor het oor te verstaan;

5 maar hun maning vaart over het aardrijk, tot het einde der wereld hun aanroep.
En Hij schiep daar een tent voor de zon.

6 Hij verschijnt: als een bruidegom
die zijn bruidsvertrek uit komt getreden,
een held stralend – zo wil hij zijn baan gaan.

7 Van de hemelrand af is zijn opgang, en zijn omloop keert tot de randen. Niets is voor zijn lichtgloed verborgen.

8 De wet van Jahwe is volmaakt: en behoedt de ziel voor verdwalen, Jahwe’s getuigenis waarachtig,
het schenkt onwetenden wijsheid;

9 wat Jahwe bepaalt – dat is recht, een verheugenis is het des harten; het gebod van Jahwe onaantastbaar: het schept verheldering van ogen.

10 Het woord van Jahwe – het is feilloos, standhoudend in eeuwigheid;
Jahwe’s rechtsregelen zijn waarheid, rechtvaardig is heel hun bestel.

11 Kostbaarder dit alles dan goud een schat van het edelste goud, en te proeven zoeter dan honing, dan honing de raten ontvloeiend.

12 Ook uw knecht laat zich hierdoor vermanen; rijk geloond worden die dit betrachten.

13 Doch afdwalingen – wie onderscheidt ze? de ongewetene scheld ze mij kwijt.

14 Wil uw knecht ook voor hoogmoed bewaren: nimmer krijge die over mij macht!
Zo zal ik dan zijn ongeschonden,
van vele overtredingen vrij.

15 Laat welgevallig zijn de woorden van mijn mond en wat mijn hart bepeinst
nu het verschijnt voor u, Jahwe, mijn rots, mijn losser.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.