PSALM 2

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Psalm 2, studio versie

Video: Psalm 2, live versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Waarom zijn de volken oproerig,
gaan zinloos de natiën aan?
2 Hoe posteren zich wereldse heersers,
spannen samen de groten der aarde
de Heer en zijn gezalfde trotserend:
3 ‘Wij moeten hun ketenen verbreken,
hun boeien werpen wij af!’
4 Die troont in de hemel, Hij lacht;
Hij maakt, de Heer, hen tot spot.
5 Maar dan spreekt Hij tot hen in vergramdheid,
slaat hen door zijn toornen met schrik:
6 ‘Heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning
op de Sion, mijn heilige berg?’
7 Zo gewaag ik van ‘s Heren besluit;
Hij sprak tot mij: ‘gij zijt mijn zoon,
Ik riep heden u in het leven.
8 Vraag het Mij slechts en Ik geef volkeren
u tot een erfdeel, u tot een eigen bezit
de aarde tot aan haar randen.
9 Verbrijzelen moogt gij hen met ijzeren knots,
hen als lemen kruiken vergruizelen.’
10 Komt heden, koningen, tot inzicht;
laat u leren, bestuurders der wereld!
11 Dient de Heer met ontzag,
betoont uw vreugd met vervaren,
12 en weest de zoon onderdanig,
opdat hij niet zich vertoornt
en gij omkomen zoudt op uw weg.
Want licht kan ontbranden zijn gramschap!
Gelukkig te prijzen dan allen die toevlucht vinden bij Hem!

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.