PSALM 21

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 21, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Het is, Jahwe, om uw machtsdaad dat de koning vervuld is van vreugde; in vervoering viert hij uw triomf.

3 Gij vervulde de wens van zijn hart, wees niet terug de vraag zijner lippen

4 waar met zegening mild Gij hem nadert, zijn hoofd kroont met hoog gouden tooi.

5 Leven vroeg hij van U en Gij gaaft het, duur van dagen, trotserend de tijd;

6 zijn majesteit rijst – door uw zege,
Gij omhult hem met hoogheid en luister.

7 Zie, tot zegen stelt Gij hem, voor immer, laat hem weiden in de glans van uw aanschijn.

8 Want de koning vertrouwt op Jahwe, onwankelbaar is zijn bestand
bij de gratie van Hem, de Allerhoogste.

9 Uw hand treft uw vijanden – alle! – uw rechterhand treft uw haters,

10 die Gij stelt als in schroeiing van vuur in het uur, Jahwe, dat Gij verschijnt,
hen vernietigt in uw vergramdheid,
als een laaiende vlam hen verteert.

11 En hun zaad neemt Gij weg van de aarde, hun nageslacht weg uit het mensdom:

12 wagen zij in hun kwaad U te naderen, een aanslag te beramen – zij falen.

13 Zie, ruggelings drijft Gij hen terug, spant uw boogpees:
legt aan om te treffen!

14 Verhef U, Jahwe, in uw kracht
en wij zingen bij harpspel het lied uw sterkte ter ere.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.