PSALM 26

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 26, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Van David.
Heer, doe mij recht wedervaren.
Ik heb toch in onschuld gewandeld, ik heb toch vertrouwd op de Heer: er leefde geen twijfel in mij.

2 Toets mij dan, Heer, onderzoek mij, doorgrond mijn geweten, mijn hart;

3 uw goedheid vervult mijn gedachten, in uw waarheid ga ik mijn weg.

4 Ik mijd het bij gluipers te zitten, met huichelaars ga ik niet om;

5 min gezelschap vervult mij met afkeer, waar het kwaad heerst houd ik mij niet op.

6 In onschuld was ik mijn handen, maak de ommegang om uw altaar,

7 dat mijn stem zich verheft in het danklied, ik de reeks uwer wonderen noem.

8 Heer, hoe is mij uw woonstede lief, de plaats waar uw heerlijkheid zetelt;

9 werp mijn leven niet weg of ik slecht was, mijn bestaan of ik hoorde bij moordenaars,

10 wier handen kleven van sluwheid,
wier rechterhand zich om kwaad geld sluit.

11 Ik zoek toch te wandelen in onschuld, verlos mij en wees mij genadig:

12 mijn voet staat op een weg die niet krom buigt.
Laat mij U zo mogen loven in de samenkomsten, o Heer.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.