PSALM 27

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 27, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

Van David.
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn?

2 Komen mij mijn belagers te na –
en zij kunnen mij levend verscheuren, zo vijandig vervolgen zij mij –
zij struikelen, zij vallen.

3 Streken rond mij belegeraars neer, mijn hart zou niet versagen,
stond een slagorde aanvalsgereed, ik zou nochtans gerust zijn.

4 Dat ene vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn – in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens,
dat ik Gods luister aanschouw,
op Hem zien mag binnen zijn tempel.

5 Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging,
beveiligt mij binnen zijn veilige tent.
Hij stelt mij hoog op een steenrots.

6 Zo mag ik heffen het hoofd
hoog boven de vijand rondom mij.
voltrek ik in zijn domein bij geschal van bazuinen de offers. Voor de Heer is mijn harpspel, mijn lied.

7 Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.

8 Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: ‘zoekt mijn aanschijn.’
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.

9 Wend uw aangezicht niet van mij af, wijs uw knecht niet toornig terug,
Gij die immer mijn hulp zijt geweest, wil mij niet verwerpen en verlaten,                     
o God, mijn bevrijding.

10 Al begaven mij vader en moeder,          de Heer nam mij aan als de zijne.

11 Wijs mij, Heer, dan uw weg, leid mij op het pad dat niet afwijkt,                               wie er ook op de loer ligt!

12 Laat mij niet ten prooi aan mijn haters: want mijn lasteraars maken zich groot: geweld is hun adem.

13 O, als ik niet de zekerheid had
het heil des Heren te zien in dit leven op aarde!

14 Wacht dan de Heer en wees sterk, onbezweken van hart.
Wacht dan de Heer.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.