PSALM 28

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 28, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Van David.
Tot U roep ik, Heer die mijn rots zijt:
stoot mij niet terug door uw zwijgen;
bleef Gij tegen mij zwijgen – ik werd
als die in de groeve gedaald zijn.

2 Verhoor mijn roep om ontferming:
ik kan U slechts smeken om hulp, vermag slechts mijn handen te heffen naar uw heiligdom, uw geheim.

3 Werp mij niet weg met de verstoorders, met hen die het kwade bedrijven,
die hun naaste spreken van vrede,
doch boosheid heerst in hun hart.

4 Reken Gij met hen af – naar hun werken, naar de heilloosheid van hun daden, vergeld wat hun hand heeft voltrokken: wat zij stichtten – verhaal het op hen!

5 Nooit hebben zij oog voor Gods werk, voor niets wat zijn hand heeft voltrokken. Daarom delgt Hij hen, zet hen niet voort.

6 Gezegend de Heer! Het is Hij
die verhoorde mijn roep om ontferming:

7 de Heer is mijn sterkte, mijn schild,
op Hem is mijn diepste vertrouwen.
Hulp gewerd mij – mijn hart is herleefd;
ik mag met mijn lied Hem weer loven.

8 De Heer is de sterkte zijns volks,
Hij, de burcht zijn gezalfde tot redding.

9 Herstel de vrijheid van uw volk,
zegen die tot uw erfdeel behoren.
Wees hun herder: neem hen met U mee tot het einde der tijden.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.