PSALM 3

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 3, studio versie

Video: Guitar Psalm 3, live versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Een psalm van David.
Toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom.

2 Heer, mijn belagers – hoe talloos,
talloos, gekant tegen mij;

3 talloos zijn die van mij zeggen:
‘voor hem geen redding bij God!’

4 Doch Gij zijt, Heer, het schild dat mij dekt, zijt mijn roem: het hoofd mag ik heffen.

5 Verhef ik mijn stem tot de Heer,
van zijn heilige berg komt het antwoord.

6 Neerleggen mag ik mij, slapen,
weer ontwaken – de Heer is mijn rust

7 onbevreesd voor tienduizenden volks,
al sloten zij rond mij hun rijen.

8 Verrijs, Heer – mijn God, red mij uit!
Gij trof al mijn vijanden op de kaak.
Gij brak de tanden der bozen.
9 De Heer, Hij is de bevrijder.
Zij uw zegen over uw volk.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.