PSALM 34

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 34, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Van David. Toen hij tegenover Abimelek geveinsd had waanzinnig te zijn, zodat deze hem wegjoeg en hij zijns weegs kon gaan.

2 Loven wil ik de Heer te allen tijde, de lof Gods geef ik stem, altijd weer;

3 en mijn ziel zal in trots de Heer prijzen: wie verdrukt is hoort het met verrukking.

4 Verheerlijkt, met mij, de Heer, verheffen wij zijn naam eenparig.

5 Ik zocht de Heer: Hij gaf mij antwoord, Hij heeft mij bevrijd van mijn angsten.

6 Die op Hem zien stralen als licht, hun gelaat draagt nimmer vernedering.

7 Zie, er was een verdrukte die riep: de Heer heeft hem antwoord gegeven, hem verlost uit al wat hem kwelde.

8 De engel des Heren strijkt neder, legt zijn wacht rondom wie God vrezen.

9 Ervaart het, ziet: mild is de Heer, gelukzalig de mens die bij Hem schuilt.

10 Vreest de Heer, gij die Hem zijt gewijd, die Hem vrezen – hun zal niets ontbreken.

11 De rijke verkommert en hongert, die God zoekt zal geen zegening derven.

12 Mijn zonen, komt, luistert naar mij; ik leer u wat ontzag voor de Heer is.

13 Zou niet elk mens het leven begeren duurzaam willen zien op zijn vreugden?

14 Bewaar uw tong voor wat kwaad brengt, uw lippen voor leugenarij.

15 Mijd het kwade, handel ten goede, zoek de vrede, tracht die te veroveren.

16 Toornig ziet de Heer op de verstoorders, dat hun voortbestaan uitsterft op aarde.

17 De Heer slaat de rechtvaardigen gade, zijn oor vangt hun hulpgeroep op.

18 Zij riepen, de Heer gaf hun antwoord, Hij heeft hen verlost uit hun noden.

19 De Heer helpt de gebrokenen van hart, die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij.

20 De rechtvaardige treft menige rampspoed, doch de Heer verlost hem uit dit alles.

21 Hij houdt al zijn krachten bijeen; er wordt geen van zijn beenderen gebroken.

22 Het kwaad brengt wie het kwaad zoekt de dood: zo boet wie den rechtvaardige haatte.

23 Hij is de losser, de Heer, die zijn knechten het leven terug gaf. Die tot Hem vluchten zullen vrijuit gaan.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.