PSALM 39

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 39, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1

Voor de koorleider. Voor Jedutun. Een psalm van David. 

2 Ik dacht: laat ik mijn woorden bewaken, opdat mij mijn tong niet verleidt; mijn mond als met een muilband verzekeren zolang ik die schurk nog moet zien. 

3 Dus zwijg ik, met stomheid geslagen, zie af van elk woord dat verlicht: maar nu is mijn pijn slechts verergerd,

4 hart verschroeit in mijn borst. Wat ik denk – het verbrandt mij van binnen. En ik open toch nog mijn mond: 

5 ‘gun mij, Heer, te weten mijn einde, wat de maat van mijn dagen zal zijn, en ik zal mijn kortstondigheid inzien. 

6 Zie, mijn dagen bepaalt Gij – een handbreed, voor uw oog is mijn levensduur niets; de mens, zo fier, is slechts een adem,

7 slechts een schaduw de baan die hij gaat: als een zucht is het leven vervluchtigd. Men vergaart – en wie gaat ermee heen? 

8 Wat mag ik, Heer, thans nog verwachten? mijn hopen is slechts op U; 

9 bevrijd mij van al wat verkeerd was, richt de spot van de dwaas niet op mij. 

10 Ik zwijg – doe mijn mond niet meer open: het is alles geschied door uw hand; 

11 neem uw teistering thans van mij weg, bleef uw hand tegen mij – ik moest sterven.

12 Met tuchtiging om zijn schuld doet zwaar gij de sterveling boeten; aan zijn vroegere pracht vreet de mot: de mens – hij is slechts een adem.

13 Hoor, o Heer, mijn gebed, versta hoe ik smeek om uw bijstand; o blijf voor mijn schreien niet doof: ik ben slechts een vreemdeling bij U, een bijwoner – gelijk al mijn vaderen. 

14 Wend uw straffende blik van mij af, dat ik nog vreugde mag vinden eer ik heenga en uit ben gewist.’

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount





MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.