PSALM 41

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 41, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Gelukkig wie oog voor de nederige heeft: staat het kwaad, de Heer brengt hem ontzet;

3 de Heer hoedt hem, waakt over zijn leven, – geluk wordt op aarde zijn deel – Hij geeft hem niet prijs aan zijn haters.

4 De Heer staat hem bij op het ziekbed, Hij wendt het waar machteloos hij lag.

5 Zo vraag ik thans: ‘Heer, wees mij goedgunstig, genees mij – al krenkte ik U.’

6 Mijn vijanden wensen mij kwaad: ‘wanneer sterft hij en eindigt zijn naam?’

7 Komt er een om mij te zien, gehuicheld is het wat hij zegt; hier vindt zijn boosaardigheid stof: hij gaat het vertellen op straat.

8 Samen fluisteren over mij die mij haten, zij denken het ergste mij toe:

9 ”t Is kwaadaardig wat hem heeft gegrepen! Wie zo ligt staat niet meer op!’

10 Hij zelfs, mijn vriend, mijn vertrouwde, met wie ik mijn brood heb gedeeld, hij hief zijn hiel tegen mij.

11 Heer, ontferm Gij U, richt mij op, en ik zal hen naar mijn trant betalen,

12 hieraan weten dat Gij naar mij omziet: over mij roept geen vijand triomf!

13 Onaangerand bleef ik – Gij schraagt mij, stelt mij voor uw aanschijn. Voor immer.

14 Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja amen.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.