PSALM 46

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 46, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van’ Jonkvrouwen’. Een lied.

2 God is ons een toevlucht, een sterkte, hulp in noden hogelijk bevonden.

3 In dit weten zijn wij zonder vrees, al werd ook de aarde ontwricht, al werd het gebergte ontzet tot diep in het hart van de zeeën.

4 Moge daveren, bruisen de branding, dat de bergwand schokt als het hoog gaat: de Heer der heerscharen – Hij is met ons, een burcht is ons de God Jakobs.

5 Vlietend water verblijdt de stad Gods, woonstee des Allerhoogsten hoogheilig.

6 En binnenin zetelt God, onwrikbaar is haar bestand: God zelf, Hij brengt haar ontzet, in het uur dat de dageraad nadert.

7 De volkeren morren opstandig, koninkrijken storten ineen; zijn stem klinkt en de aarde krimpt terug:

8 de Heer der heerscharen – Hij is met ons, een burcht is ons de God Jakobs.

9 Komt, aanschouwt de daden des Heren, waar vervaarlijk op aarde Hij ingrijpt,

10 de strijd neerslaat zover de aarde reikt, de boog breekt, versplintert de lans, strijdwagens in vlammen doet opgaan.

11 Laat af en beseft dat Ik God ben, Ik: boven de volken verheven, verheven hoog boven de aarde.

12 De Heer der heerscharen. – Hij is met ons: een burcht is ons de God Jakobs.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.