PSALM 48

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 48, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Een lied. Een psalm van de Korachieten. 

2 Groot, hoog te loven Jahwe: in de stad van Hem, onze God, waar zijn heilige berg zich verheft,  

3 schoon in zijn verhevenheid, een verrukking voor allen op aarde: de berg Sion, het noordelijk domein, van de koning grootmachtig de stad.  

4 En God waar haar bouwwerken zijn openbaart zich als sterkte dier stad.  

5 Zie, koningen smeedden hun krijgsplan, zij rukten gezamenlijk uit;  

6 door haar aanblik alleen al vervaard zijn zij afgedeinsd – zijn zij verslagen.  

7 Een siddering greep hen daar aan als de kramp van een barende vrouw,  

8 of de stoot van de oosterorkaan die de schepen van Tarsis versplintert.  

9 Gelijk het ons was verhaald, zo mochten wij op haar zien, de stad van de Heer der heerscharen, de stad van Hem, onze God. God deed haar verrijzen voor eeuwig.  

10 Uw genade beseffen wij, God, in het hart van uw tempelberg hier;  

11 hoe reikt uw lof, God, als uw naam tot de verste grenzen der aarde. De gerechtigheid rust in uw hand.  

12 Zo draagt dan de Sionsberg vreugde, hoe juichen de dochters van Juda om wat Gij als rechter gebiedt.  

13 Maakt een ommegang rondom Sion opdat gij moogt tellen haar torens,  

14 ziet met trots naar haar vestingmuur, laat uw oog langs haar bouwwerken gaan. En verhaalt dan het komend geslacht:  15‘Zie, deze is God, onze God, in tijd en in eeuwigheid, die tot over de dood ons zal leiden.’ 

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.