PSALM 51

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 51, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1

Voor de koorleider. Een psalm van David. 

2 Toen de profeet Natan bij hem was geweest, omdat hij tot Batseba was gegaan.  3 Wees mij, God, in uw goedheid genadig, neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg. 

4 Zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij van wat ik misdeed. 

5 Want ik ben mij bewust dat ik schuld heb: steeds ziet wat ik begaan heb mij aan; 

6 tegen U, U alleen was mijn zonde, Gij doorziet het kwaad dat ik deed. Hoe Gij vonnist: Gij zijt rechtvaardig, onaantastbaar in uw gericht. 

7 Zie, als zondig mens ben ik geboren, in die schuld bij mijn moeder verwekt; 

8 waarheid eist Gij – zie! – tot op de bodem, geeft mij inzicht waar ik mij verberg. 

 9 Raak met hysop mij aan: ik zal rein zijn, maak mij smetteloos: witter dan sneeuw, 

10 spreek mij weer van de volheid der vreugde – en mijn kracht die Gij brak springt omhoog. 

11 Wend uw aangezicht af van mijn zonden, al wat ik beging delg het uit; 

12 God, herschep mijn hart, maak het zuiver, geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand; 

13 verban mij niet: ver van uw aanschijn, noch onttrek mij uw heilige geest. 

14 Hergeef mij het geluk om uw heil, laat bereide gezindheid mijn kracht zijn: 

15 want dan wijs ik verdoolden uw wegen, schuldigen vinden de weg tot U terug. 

16 Bloedbevlekt ben ik – God, neem het van mij! dat ik jubelend uw vrijspraak mag melden: 

17 Heer, leg Gij mij het woord op de lippen en mijn mond verkondigt uw lof. 

18 Ik weet: offers zult Gij niet verkiezen, bracht ik brandoffers – Gij wees ze af; 

19 mijn offer aan God: mijn berouw, een berouwvol en nederig hart zult Gij, God, niet als te gering zien. 

20 Verleen Sion, behaagt het U, voorspoed; bouw Jeruzalems muren weer op. 

21 Dan zult Gij genadig aanvaarden offers U gebracht naar den eis, offerdieren verteerd door het vuur, en leidt men, om brandoffer te zijn, jonge stieren tot uw altaren. 

 

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.