PSALM 55

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 55, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Met begeleiding van snaarinstrumenten. Een compositie van David.

2 Hoor, o God, mijn gebed, wees niet voor mijn smeken onvindbaar;

3 zie toch naar mij om, geef mij antwoord: kreunend dool ik en vind nergens rust,

4 moe van het getier van de vijand, moe van het gesar van uw haters; onheil brengen zij over mijn hoofd, blijven mij met woede vervolgen.

5 Mijn hart krimpt ineen in mijn borst, telkens overvalt mij de doodsschrik;

6 angst en beven grijpen mij aan, huivering gaat over mijn lichaam.

7 Kon ik vleugels uitslaan als een duif, ik vloog weg, zocht een plek om te nestelen;

8 o, ver zou mijn vlucht zijn, ver weg, ik was in de woestijn eer de nacht viel,

9 ijlings wist ik beschutting te vinden van de rukwinden af, van de storm.

10 Sticht verdeeldheid, Heer, in hun kamp, sticht verwarring van taal in hun midden! – Want geweld zie ik, twist in mijn stad,

11 dag en nacht omwarend haar muren; binnenin heerst ellende en pijn,

12 binnenin blijft het ongeluk wonen; het brute geweld, het bedrog, het wil van haar straten niet wijken.

13 O, niet dat de vijand mij hoont – dat wist ik wellicht

14 maar gij, een mens mij zo na, mijn boezemvriend, mijn vertrouweling.

15 Want hoe heerlijk was ons bijeenzijn; hoe gingen wij op naar Gods huis, een met de toestromende schare.

16 Treffe die het verstoorden de dood! laat hen levend het dodenrijk ingaan: waar zij huizen – daar schuilt het kwaad!

17 Eenzaam blijf ik roepen tot God, de Heer die mij uitkomst zal geven:

18 avond en morgen en middag zou ik kunnen kreunen en kermen. – Totdat Hij mijn aanroep verhoort,

19 mij verlossing zal geven en vrede van wat mij vervolgt: met zovelen zijn zij – en ik sta alleen!

20 God verhoort mij – Hij weet te buigen, Hij, tronend van den beginne, wie halsstarrig is, God niet vreest;

21 wie de hand opheft tegen zijn naaste die toch met hem leefde in vrede, zijn bindende afspraak te niet doet.

22 Een die spreken kan – gladder dan boter, doch vijandigheid huist in zijn hart; zijn woorden vloeien als olie, maar hun zin is een mes uit de schee.

23 Werp wat u bezwaart op de Heer, Hij zelf zal zorg voor u dragen: Hij gedoogt in de eeuwigheid niet dat een rechtvaardige ten val komt.

24Doch uw haters, God, doet Gij zinken in de peilloze afgrond der doden: die leefden bij doodslag en leugen zien nauwlijks de helft van hun dagen. Doch ik weet mij geborgen bij U.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.