PSALM 59

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 59, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Op de wijze van’ vernietig niet’. Van David. Een lied van bewaring. Toen Saul mensen had uitgestuurd om voor het huis te posten en hem te doden.

2 Bevrijd mij, God, van mijn bestrijders, hef mij boven mijn aanvallers uit;

3 bevrijd mij van wie handelen in arglist, houd mij voor hun moordzucht bewaard.

4 Zie, hoe zij mijn leven belagen, heel hun overmacht is tegen mij. En ik heb niets begaan, niets misdreven.

5 mij rust geen enkele schuld. Zij zijn snel, zij sluiten hun rijen: daag Gij tot mijn hulp – zie mij aan.

6 Gij, Jahwe, God der hemelse scharen, die de God van Israël zijt, verrijs, dat Gij hun benden de wet stelt; spaar hen niet – met hun schandelijk verraad

7 Als de avond valt zijn zij daar weer, bassend – zwerfhonden onder de muren.

8 Hoor! zij vieren in grootspraak zich uit: in hun taal staan de zwaarden getrokken, zij denken: ‘wie staat ons te woorden?’

9 Doch Gij, Heer, Gij lacht om hen allen, heel hun bende is U tot vermaak.

10 Op U blijf ik zien, o mijn sterkte, een vaste burcht heb ik: God.

11 Gods goedheid voorkomt zelfs mijn vragen, God maakt dat ik hun aanslagen tart.

12 Dood hen, God, dat mijn volk niet bezwijkt, ontrust hen door uw macht, sla hen neer. Gij die ons, o Heer, tot een schild zijt.

13 Het kwade ligt hun in de mond, bij elk woord komt het over hun lippen: straks bezwijken zij aan hun aanmatiging, hun laster, hun leugenarij.

14 Breng het eind in uw toorn, breng het einde, dat elk spoor van hen uit wordt gewist, dat elk wete: God heerst in Jakob, tot de einden der aarde heerst Hij.

15 Als de avond valt zijn zij daar weer, bassend – zwerfhonden onder de muren,
16rondwarend, belust op een prooi: zijn zij niet verzadigd, zij grommen.

17 Laat mij van uw macht mogen zingen, van uw goedheid een morgenlied, jubelend: een vaste burcht zijt Gij mij, in het uur van mijn nood mij een toevlucht.

18 O mijn sterkte, voor U zij mijn harplied: ‘een vaste burcht heb ik: God. Hij is de God die mij aanneemt.’

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.