PSALM 6

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 6, studio versie

Video: Guitar Psalm 6, live versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Met begeleiding van snaarinstrumenten. Op de achtste wijze. Een psalm van David.

2 Heer, straf mij niet in uw toorn, tuchtig mij niet in uw gramschap.

3 Heer, erbarm U, mijn bloei is vergaan, Heer, genees mij, mijn kracht is teniet

4 en ontrust is mijn ziel bovenmate. En Gij, Heer, Gij – tot hoe lang?

5 Keer weder, Heer, maak mij weer vrij, verlos mij krachtens uw goedheid:

6 in de dood wordt Gij niet meer gekend, wie kan U in het dodenrijk loven?

7 Kreunend en afgemat schrei ik nacht aan nacht op mijn bed, doordrenk ik mijn peluw met tranen;

8 mijn ogen, van wanhoop half blind, staren dof op al mijn belagers.

9 Komt mij met uw verraad niet te na! Want de Heer heeft mijn schreien gehoord.

10 Hij heeft acht op mijn smeken geslagen, mijn gebed – de Heer neemt het aan.

11 Hoe smadelijk verslagen weldra mijn vijanden alle te zamen: In een oogwenk met schande op de aftocht!

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.