PSALM 60

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 60, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Op de wijze van’ Lelie der getuigenis’. Een lied van bewaring. Van David. Tot lering.

2 Toen hij in oorlog was met de Arameeërs van het Tweestromenland en de Arameeërs van Soba, en Joab op de terugweg de Edomieten versloeg in het Zoutdal: twaalfduizend man.

3 God, Gij hebt ons verworpen, verstrooid, vol gramschap. Wend eindelijk ons lot!

4 Gij die schokte dit land, die het spleet, heel zijn verscheurdheid: het ontvalt ons.

5 Wat Ge uw volk deed aanschouwen was hard, drinken moest het een wijn om te duizelen.

6 Doch Gij gaaft die U vrezen een banier om te heffen bij dreigende aanval.

7 Opdat thans uw verkorenen bevrijd zijn breng de zege met machtige hand: o, verhoor ons!

8 En God in zijn heiligdom sprak het. – Juichend zal Ik Sichem verdelen, van Sukkot het rivierdal verkavelen;

9 van Mij Gilead, van Mij Manasse, Efraim is mijn hoofd tot een helm, Juda’s heersersstaf is de mijne.

10 Moab moest mijn wasbekken wezen, op Edom werp Ik mijn sandaal, mijn triomfkreet treft Filistea.

11 Wie brengt mij in die stad zo onneembaar? wie gaat mij voor tot in Edom?

12 Ja, Gij God, die ons hiertoe bestemd hebt: gaat Gij niet aan de spits onzer scharen?

13 Geeft ons hulp tegen wie ons te na komt: uitredding door mensen – een drogbeeld!

14 Met God weten wij ons te weren. Hij is het die onze belagers de voet zal zetten op de nek.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.