PSALM 63

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 63, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Een psalm van David. Toen hij in de woestijn van Juda was. God, mijn God, naar u blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U;

2 al wat ik ben smacht naar U in een troosteloos dor land zonder water.

3 Hoe zag ik in de tempel op U, om uw macht te ontwaren, uw grootheid:

4 uw genade gaat boven dit leven. En mijn lippen spraken uw lof.

5 Kon ik zo heel mijn leven U prijzen, uw naam noemen, de handen geheven:

6 kracht vind ik als door kostelijke spijs, jubelend ligt mij uw naam op de lippen,

7 als ik denk over U op mijn leger, in de nachtwaken over u peins.

8 Waart Gij niet immer mijn hulp? onder uwer vleugelen schaduw heb ik mijn jubel gezongen:

9 u zoekt mijn hart – u hangt het aan. Uw hand zal mij vast blijven houden.

10 Die met wreedheid mij staan naar het leven zullen zelf in de afgrond geraken,

11 zij vervallen alhaast aan het zwaard, zijn tenslotte een aas voor de jakhals.

12 Maar de koning verblijdt zich in God: die Hem trouw zwoer prijst zich gelukkig als de lasteraar de mond sluit voorgoed.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.