PSALM 65

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 65, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Een psalm van David. Een lied.

2 U gewijd zij stilte en lofzang, o God, die woont op de Sion; ingelost de gelofte aan U.

3 O hoorder van het gebed, voor u moet de sterveling treden:

4 had het kwade macht over mij, Gij verzoent wat wij hebben misdreven.

5 Gelukzalig die Gij verkiest, die Gij noodt in uw hoven te wonen; in ons daalt de weldaad van uw huis, de heiligheid van uw tempel.

6 Ontzagwekkend, gerechtigheid zelf, komt uw woord tot ons, God die ons redde, toeverlaat – tot de einden der aarde, tot de verste grenzen der zee.

7 Gij wiens kracht het gebergte gegrond heeft, die omgeven zijt door uw almacht;

8 die het grommen der zeeën bedaart, het donker gegrom van hun golven, de morrende opstand der volken.

9 De verste bewoners der aarde vervult het ontzag voor uw tekenen; waar de morgen zich opent, de avond, wekt Gij de bazuintoon.

10 Tot de aarde komt Gij, geeft haar groeikracht, rijkdom geeft Gij die zich vermeerdert: want de beek van Gods regen vloeit over. Zo geeft Gij het graan zijn begin, schept Gij het begin op de akker,

11 drenkt de voren, effent het ploegland, maakt met zware regens het willig. En Gij zegent wat gaat ontkiemen.

12 En dan kroont Gij het jaar met uw gaven; welig groeit waar Gij trad het gewas,

13 heerlijk groent het gras van de steppe en der heuvelen dracht is een feest.

14 Overdekt zijn de velden met schapen, en de dalen dragen het graan. Waar de vreugderoep is tot elkaar en het zingen.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.