PSALM 72

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 72, studio versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Van Salomo. God, vertrouw de koning uw recht toe, hem de vorst uw gerechtigheid:

2 dat uw volk rechtvaardig hij richte, uw verdrukten voorsta naar recht;

3 dan dragen de bergen vrede, de heuvelen, stralend, het recht.

4 Hij komt op voor de armsten des volks en behoudt de kinderen der schamelen. Hij zal hun verdrukker vertreden.

5 Hij zal duren als de duur van de zon, gelijk de maan, eeuwen na eeuwen,

6 Hij – als regen die daalt op het gras, zware regenval, drenkend de aarde.

7 De gerechtigheid breekt door in zijn dagen, de vrede komt tot vervulling: totdat geen maan er meer is.

8 Heersen zal hij van zee tot zee, van de Stroom tot de einden der aarde;

9 voor hem buigt zich het volk der woestijn, zijn vijanden lekken het stof.

10 De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan:

11 alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.

12 Redt hij niet de nooddruftige die jammert, de arme van helper verstoken?

13 met wie weerloos gebrek lijdt in deernis bewaart hij het leven der schamelen,

14 ontheft hen van druk en geweld: hun bloed – in zijn oog is het kostbaar.

15 Hij leve – Sjeba’s goud zij zijn deel, immer gaat voor hem het gebed op; men zegent hem, telken dage.

16 Er zij weelde van graan in het land, het neigt langs de kam van de bergen; op de Libanon glanze zijn oogst, gekiemd als het gras op de velden.

17 En in eeuwigheid blijve zijn naam, worde voortgeplant zolang de zon staat; tot een zegenspreuk moge hij zijn: want geen volk of het prijst hem gelukkig.

18 Geloofd zij God de Heer, de God van Israël, die wonderen doet, Hij alleen.

19 Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam: moge zijn heerlijkheid heel de aarde vervullen. Amen, ja amen.

20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isai.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.