PSALM 8

Guitar Psalms

De Guitar Psalms zijn het begin van het Psalms Electrified project. In 2018 en 2019 schreef Wiek bij alle 150 psalmen een gitaar solo compositie. Dit zijn de Guitar Psalms geworden. Peter Gielissen maakt de video’s, Wiek’s huis is de studio, waar sinds 1 januari 2020 de audio opnames van de composities gemaakt worden. Op 1 januari 2023 zijn alle 150 stukken -als het allemaal goed gaat- opgenomen.

Audio: Guitar Psalm 8, studio versie

Video: Guitar Psalm 8, live versie

Psalmtekst (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Lees meer

1 Voor de koorleider. Met gittit-begeleiding. Een psalm van David.

2 Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde;
gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen
hoog aan de hemel,

3 uit de mond der kleinen, de kreet van het kind uw vermogen bevestigt,
dat uw tegenstanders het weten,
dat vijand en verstoorder moet zwijgen.

4 Als uw hemel ik zie – uwer vingeren werk, maan en sterren die Gij daar stelde,

5 wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het mensenkind dat Gij hem aanziet?

6 En nochtans gaaft Ge hem een haast goddelijke staat;
met waardigheid hebt Gij, met schoonheid gekroond

7 die Gij heerser maakt over het werk uwer handen. Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd:

8 de schapen, het hoornvee bijeen en de andere, de dieren des velds,

9 de vogelen des hemels, de vissen der zee: wat de banen der zeeën doorkruist.

10 Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde.

Please donate 3 euros or more to keep this site going smile

Amount

MEER VAN DEZE PSALM

*met je donatie draag je bij aan de kosten van het maken, onderhouden en uitbreiden van deze website, je honoreert de kunstenaar voor zijn werk en maakt het mogelijk dat anderen ook in de toekomst deze content kunnen ervaren.